ติดตามข่าวสารโครงการ G-Green

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการปริโภคที่ยั่งยืน

 

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

0 2298 5653 www.deqp.go.th